گذر از معماری خاکستری به معماری سبز

سوم اردیبهشت، روز گرامیداشت شیخ بهایی و روز معمار بهانه‌ای شد برای بیشتر گفتن و بیشتر دانستن درباره معماری سبز. در این مطلب از چیستی این سبک دغدغه‌مند از معماری می‌خوانید. همچنین اهمیت گذر از معماری خاکستری به معماری سبز را درک خواهید کرد.

ادامه