پروژه طراحی و اجرای موس وال

امروزه خزه تثبیت شده در معماری سبز بسیار مورداستفاده قرار می‌گیرد. در ادامه تعدادی از پروژه‌های اجرای موس وال یا دیوار سبز خزه‌ای را که توسط شرکت ایده سبز اجرا شده مشاهده خواهید کرد.

ادامه